Informacja dotycząca 1% OPP

Szanowni Państwo,

Drodzy czytelnicy Gazety Muranowskiej?

 

Na stronie Społecznego Towarzystwa Oświatowego (www.sto.org.pl) znajdą Państwo poniższą informację dotyczącą przekazania 1% podatku. Nasze stowarzyszenie – Samodzielne Koło Terenowe nr 52 STO, wydające Gazetę Muranowską i prowadzące dwie szkoły społeczne ? SLO nr 7 im. Bronisława Geremka i SG nr 55 może od Społecznego Towarzystwa Oświatowego uzyskać wsparcie działalności statutowej, dlatego dołączamy się do poniższej prośby z góry dziękując.

 

W 2012 roku ? już po raz ósmy ? można zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Będziemy wdzięczni za ofiarowanie tych kwot Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu, którego misją jest tworzenie w Polsce nowoczesnego systemu oświaty.

STO działa już od ponad 20 lat. Od 30 marca 2004 r. jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000012189.


Fundusze zgromadzone z tytułu 1% podatku dochodowego przeznaczamy na wspieranie środowisk, które prowadząc szkoły społeczne aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz poprawy kształcenia dzieci i młodzieży oraz budują podstawy społeczeństwa obywatelskiego. Zgodnie z naszymi zasadami staramy się, by kwoty od darczyńców były przeznaczane przede wszystkim na wyposażenie szkół społecznych w środowiskach niezamożnych, na dofinansowanie zajęć edukacyjnych, stypendia dla uczniów, a także na szkolne konkursy i zawody.
Będziemy zaszczyceni, jeśli wybiorą państwo nasze stowarzyszenie, dając tym samym świadectwo akceptacji naszych celów i zaufania do naszej działalności.

Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku

dr Anna Okońska-Walkowicz, prezes STO
Andrzej Kryszeń, skarbnik ZG STO

 

Jak przekazać 1% podatku Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu?

 

Przypominamy że uległy zmianie deklaracje na których rozliczamy roczne dochody. Należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28(16) ? poz. 125,126, 127; PIT-36 (17)  ? poz. 301,302, 303; PIT-36L (7) ? poz. 104,105,106; PIT-37 (17) ? poz. 122, 123, 124; PIT-38 (7)? poz. 57,58, 59). Można również przekazać organizacji OPP 1% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku, składając formularz PIT-39(3), należy wypełnić poz. 50,51, 52.

Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2011, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Krajowym Rejestrze Sądowym ? 0000012189 ? oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust.1 ustawy o pdof).

Dla ułatwienia kontaktu STO z darczyńcą należy w składanym zeznaniu podać informacje uzupełniające (np. e-mail); można też wskazać cel szczegółowy, na który chcą Państwo przeznaczyć 1% swego podatku (PIT-28 ? poz. 127, 129; PIT-36 ? poz. 303, 305; PIT-36L ? poz. 106, 108; PIT-37 ? poz. 124, 126; PIT-38 ? poz. 59, 61; PIT-39 ? poz. 52, 54). Aby Naczelnik urzędu skarbowego przekazał nam Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz wysokość przekazanej kwoty, trzeba zaznaczyć w formularzu odpowiedni kwadrat (PIT-28 ? poz. 128; PIT-36 ? poz. 304; PIT-36L ? poz. 107; PIT-37 ? poz. 125; PIT-38 ? poz. 60; PIT-39 ? poz. 53).

Wskazaną przez Państwa kwotę (1% podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto STO w okresie od maja do lipca tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1% podatku można przekazać tylko w zeznaniach złożonych w terminie, tj. PIT-28 do 31 stycznia 2012 r., PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 do 30 kwietnia 2012 r.

 

Pieniądze uzyskane z Państwa deklaracji planujemy przeznaczyć m.in. na dofinansowanie zakupu windy dla osób niepełnosprawnych w naszej klatce schodowej. Zostaliśmy zobligowani do uruchomienia podnośnika do końca 2012 roku.

 

Poniżej znajdą Państwo, przykłady wypełnienia wyżej wymienionych deklaracji.

Partnerzy